Κεντρική / YOUR VOTES

YOUR VOTES

Εδω θα βρείτε έτοιμες ψηφοφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε αμέσως στα sites σας. Μπορείτε να πατήσετε ενσωμάτωση και να αντιγράψετε τον κώδικα που σας δίνουμε και να τον τοποθετήσετε στο site/blog σας. Φυσικά μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας αμέσως τώρα εδώ